top of page
CONTACT

Utilis AS eier eiendomsselskapet Utilis Properties AS, investeringsselskapet Utilis Capital AS og rådgivnings- og konsulentselskapet Utilis Consulting AS.

Ta kontakt for leie av bolig, interessante investeringer eller behov for rådgivnings- og konsulentbistand.

Logo - Utilis Properties AS.jpg

UTILIS PROPERTIES AS | Eiendom

Selskapet eier, forvalter og leier ut eiendom i Norge og utlandet. Gjennom selskapets profesjonelle drift og høye fokus på kvalitet, sikres alle leietakere trygge hjem for kortere eller lengre perioder, til ferie eller hverdag, i innland eller utland.

Logo - Utilis Capital AS.jpg

UTILIS CAPITAL AS | Verdipapirer

Selskapet investerer i unoterte og børsnoterte verdipapirer og fond i ulike aktivaklasser og sektorer, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har en agil investeringsfilosofi og fleksibelt allokeringsmandat for å kunne optimalisere avkastning under ulike markedsforhold.  

Logo - Utilis Consulting AS.jpg

UTILIS CONSULTING AS | Rådgivning

Selskapet er et rådgivnings- og konsulentselskap som med omfattende kompetanse bidrar til optimalisering av lønnsomheten i virksomheter, spesielt innen finansiell sektor.

bottom of page