top of page

Utilis Capital AS investerer i unoterte og børsnoterte verdipapirer og fond i ulike aktivaklasser og sektorer, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har en agil investeringsfilosofi og fleksibelt allokeringsmandat for å kunne optimalisere avkastning under ulike markedsforhold.  

Filosofi

Utilis Capital AS er en aktiv investor som bidrar med finansiell styrke og relevant kompetanse i sine investeringer, slik at selskapene kan foredle sitt forretningspotensiale og optimalisere sin forretningsverdi.

 

Allokering

Utilis Capital AS allokerer sine investeringer i både verdipapirer og fond innen ulike aktivaklasser, nasjonalt og internasjonalt. Investeringer gjøres i både noterte og unoterte verdipapirer og i selskaper av ulike størrelser og med varierende driftstid.

Bransjer

Utilis Capital AS investerer primært i selskaper innen den finansielle sektoren. I tillegg har selskapet en godt diversifisert portefølje av større selskaper i bransjer og sektorer som teknologi, kommunikasjon, industri og produksjon som primært forvaltes av Pareto Wealth Management.

Ta kontakt ved behov for en investor til interessante prosjekter i tråd med vår investeringsstrategi og bransjekunnskap. 

Les om noen av våre plasseringer under.

Nordax_edited.jpg

NORDAX BANK | Finans

Nordax Bank er en ledende nordisk nisjebank med ca. 230 ansatte som tilbyr konkurransedyktige inn- og utlån til cirka 190.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland og Tyskland. 

DNB Asset Management.JPG

DNB | Forvaltning

DNB Asset Management er en av de ledende kapitalforvalterne i Norden og tilbyr verdipapirfond og forvaltningstjenester til privat- og bedriftskunder i Norge og internasjonalt gjennom forvaltningsvirksomheten i Norge.

PhotosByVegard - Logo.jpg

PhotosByVegard | Retail 

PhotosByVegard er en leverandør av bilder og bildeprodukter til privatpersoner og næringsdrivende. Bildene er tatt av fotografen selv og kundene kan på internettsiden velge blant et stort utvalg av bilder og bildeprodukter.

bottom of page